Oldalsáv megtekintése

Céljaink, feladataink

Az Alapítvány céljai:

Az élménygazdagság megvalósítása a vidéki területeken a helyi szellemi és tárgyi örökség megőrzésével. Ennek érdekében komplex közösségi és társadalmi események, programok szervezése és lebonyolítása, a fenntartható fejlődést szolgáló tevékenységek megvalósítása.

A vidéki élmények megszerzésén túl kiemelten fontos a környezettel való együttélés, az egészséges, ökotudatos tevékenységek terjesztése, a környezetvédelmi feladatok végrehajtása.

A sport és az egészséges életmód kultúrájának terjesztése minden korosztály számára.

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, illetve a megváltozott munkaképességű emberek segítése, elhelyezkedési, képzési esélyeinek növelése számukra indított programok által.

A hátrányos helyzetű rétegek támogatása, számukra munkalehetőségek megteremtése érdekében segítség nyújtása. A megváltozott munkaképességű, az alacsony iskolai végzettségű, elavult szakképesítéssel rendelkező, és a gyermeknevelés miatt inaktív szülők elhelyezkedését, munkahelyük megőrzésének, munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése.

A célcsoport képzése, foglalkoztatása, integrációja érdekében tranzitfoglalkoztatási programokat szervez és bonyolít le.

Az Alapítvány feladatai:

Az alapítványi célként megfogalmazott tevékenységekhez kötődő feladatok mindegyike, de különösen:

  • a helyi tárgyi és szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek megvalósítása, elősegítése
  • a helyi társadalmi és kulturális értékek megismertetése, a helyi közösségek életmódjának, a továbbvihető hagyományoknak a bemutatása, szemléletformálás;
  • az érdeklődők megismertetése a környezetvédelemmel, a szélesen értelmezett fenntartható fejlődéssel és a környezettudatos magatartással;
  • a fiatalok társadalmi integrációja, identitása, értékorientált szocializációja szempontjából fontos témákban képzések, programok, táborok szervezése;
  • az egészséges életmódhoz és a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó közösségi programok (pl. környezetvédelmi, hagyományőrző, helytörténeti, közösség- és helyi gazdaságfejlesztő) szervezése és lebonyolítása;
  • a kulturális, természeti értékeket népszerűsítő, helyi termékekre vagy hagyományokra épülő rendezvények megvalósítása, az ezekhez kapcsolódó beruházások megvalósítása;
  • a fenntarthatóság folyamatába ágyazva a megváltozott munkaképességű és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű emberek segítése;
  • az Alapítvány céljához kapcsolódóan a magyar, a határon túli magyar és nemzetközi kapcsolatok erősítése.