Oldalsáv megtekintése

Kuratórium

Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely 3 (három) főből áll.

A Kuratórium gyakorolja az Alapítvány kezelésével kapcsolatos valamennyi jogot, és az Alapítvány vagyona tekintetében bárminemű döntés meghozatalára kizárólagosan jogosult, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott kuratóriumi tag hívja össze és vezeti írásos meghívó alapján.

A Kuratórium tagjai

Bruckner Éva
a Kuratórium elnöke, az Alapítvány képviselője
Email címe: info@videkielmeny.hu

Béleczki Alexandra
a Kuratórium tagja

Hammer Zoltán
a Kuratórium tagja